fbpx

Географија

Петар Бојовић

Наставник географије и грађанског васпитања
Географски факултет Универзитет у Београду

Основни интерес човечанства је образовано глобално становништво – образовани људи који разумеју како људска цивилизација функционише на политичком, индустријском, научном и психолошком нивоу. Новом добу биће потребни самосвесни појединци који ће стварати нову културу и бити способни да се брзо умрежавају и размењују сопствене вредности превазилазећи географске границе.

Маријана Петровић Мурић

Наставник географије
Географски факултет Универзитет у Београду

Волим свој посао, вероватно зато што сам одрасла у породици просветних радника.

Моја филозофија  је:

Подићи мотивацију за учење путем нових технологија и техника учења; развијање функционалног знања и подстицање критичког размишљања ученика; давање могућности ученицима да природније, комплетније и брже испољавају сопствену личност.

Кристина Ђорђевић

Професор географије
Географски факултет Универзитет у Београду

У мојој породици сви су просветни радници, па је то у највећој мери утицало на формирање сопственог мишљења и става о географији као мом животном опредељењу.

Зато тежим да ово пренесем на ученике, који ће заволети и упознати свет како на регионалном, тако и на  глобалном нивоу. Научити ученике да прате природна и друштвена кретања, утиче на значај и лепоту истраживања нових предела и изгради код њих сопствено мишљење о повезаности природе и људи. Као природна и друштвена наука, географија је изазов и свакако потреба да се развију нова сазнања и мишљења о законитостима географских кретања. Савремене методе рада и истраживања ће утицати да се употпуне сазнања и стичу нова и тако развије љубав према географији.

Иди на врх

Pin It on Pinterest