fbpx

Упис првака

Редован упис ученика у први разред основне школе обавља се од 1. априла до 31. маја сваке године. Пожељно је да се сви заинтересовани за упис пријаве Школи до 31. маја због организације и распоређивања ученика у одељења.

Приликом уписа потребно је припремити следећа документа:

  1. Извод из матичне књиге рођених (не мора бити нови, може и фотокопија).
  2. Оригинал Потврду о здравственом стању детета (добија се у Дому здравља).
  3. Оригинал Потврду предшколске установе да је дете похађало припремни предшколски програм (може се и накнадно доставити).

Тестирање деце обавиће психолог и педагог Школе у терминима које заказују родитељи приликом уписа детета код секретара Школе.

Рад са ученицима је диференциран. То конкретно значи да је у центру образовног процеса само дете, са својим специфичним потребама и могућностима.

Већ годинама, као подршка учењу, постоји учионица за корективни рад. У малим групама, деца млађег узраста имају могућност да, на опуштен начин реше проблеме у савлађивању наставних садржаја.

У школи вредно и успешно ради и педагошки асистент. Његовим радом употпуњен је корективни рад са ученицима којима је потребна додатна пажња.

Настава је организована у две смене. Преподневна смена почиње у 8 часова, а почетак поподневне је, за ученике првог и другог разреда у 14 часова.

Обавезни наставни предмети су: српски језик, математика, свет око нас, ликовна култура, музичка култура, физичка култура и страни језик и пројектна настава. Изборни наставни предмети су: верска настава и грађанско васпитање (бира се један од њих). У школи се изучавају 2 старна језика: енглески и француски, од којих енглески деца уче од првог разреда.

Продужени боравак организован је за ученике од I до  IV разреда  у периоду од 7 до 18 часова. Подразумева одлазак деце на ручак, који се сервира у трпезарији школе. Осим израде домаћих задатака, деца у боравку развијају креативне способности, много времена проводе напољу, у дружењу и физичким активностима.

У Нушићу, врата школе су увек отворена!

Иди на врх

Pin It on Pinterest