fbpx

Ваннаставне активности

У оквиру предмета Техника и технологија, реализује се неколико облика ваннаставних активности у оквиру секција:

  • Од идеје до реализације-наставник Сања Радовановић (понедељак 13,15h)
  • Моделарска секција-Наташа Јанковић (среда 13,15h)
  • Папирно моделарство Слађана Лукијановић ( понедељак 13,15h)
  • Рециклажна секција Слађана Лукијановић ( четвртак 13,15h)

Часови се реализују са ученицима од V до VIII разреда, према њиховим интересовањима.

У оквиру секција, ученици реализују своје идеје развијајући мотивисаност и прецизност у раду, креативност и тимски дух.

За израду предмета и модела, ученици имају могућност да користе различите материјале (папир, тканина, пластика, дрво, метал…), чиме упознају њихове особине и технологију обраде.

Продукти ученичких радова се излажу на продајним изложбама у оквиру :манифестације Нушићев вашар, прославе Дана школе и 8. Марта

На часовима ликовне секције ученици учествују у разним уметничким активностима. На часове секције долазе углавном ученици петог и шестог разреда, ређе и старији разреди. Ученицима је дато до знања да на тим часовима могу и да се припремају за упис у неку од уметничких средњих школа.

Часови су опуштени и не захтевају стално и редовно присутво пријављених чланова, долазак је слободан, само са вољом и жељом да се нешто креативно ствара. У том смислу сви су добродошли.

Последње три године, чланови секције активно учествују у пројекту „Велики школски мозаик“и показују изванредне резултате. Захваљујући идеји једне маме, Гордане Хајдин, те наставницама Вери Каџибанов, Јелени Топаловић и мени, Јадранки Бежановић Совиљ, настао је овај пројекат који је и даље актуелан. У пројекту су били активни и родитељи наших ученика: скупљен је позамашан материјал, а и они сами су узели учешће у реализацији мозаика. Било је то у почетку, заиста, лепо и вредно дружење родитеља, деце и наставника. Сада су активни само ученици, што не умањује вредност нашег пројекта.

На часовима хора ученици певају народне, уметничке, али и популарне композиције. Пева се вишегласно уз инструменталну пратњу наставника и ученика. Ученицима су посебно занимљиве популарне мелодије које обухватају музику од 60-тих година прошлог века па до данашњих, њима добро познатих песама. Наступи хора су редовни на школским приредбама, на „Нушићевом вашару“ и на такмичењу(група певача).

Спортске секције формиране су према интересовању ученика.

Програм је сачињен у складу са материјално-просторним условима рада, узрасним карактеристикама, полом и способностима ученика, као и такмичарским програмом за школску популацију.

Часови се реализују са ученицима од V до VIII разреда према задужењима наставника:

Марија Џелатовић: одбојка (дечаци и девојчице) и рукомет (дечаци)

Ђорђе Јерковић: фудбал (дечаци) и кошарка (дечаци)

Јелена Тонић: кошарка (девојчице).

Часови се реализују у школским спортским вежбалиштима (фискултурна сала, спортски терени) у међусмени (13:15-14:00 h), по утврђеном посебном распореду.

Реализацијом часова кроз секције ученицима се омогућава задовољавање потреба за бављење спортском граном за коју показују интересовање, ван клубова и без обавезе плаћања.

Спровођењем планираних садржаја, остварује се усвајање моторичких знања, умења и навика ученика, развијање физичких способности ученика, теоријско образовање ученика и припрема ученика за такмичења у оквиру Система школских спортских такмичења.

Остали организациони облици ваннаставних активности:

  • Недеља школског спорта: такмичења у спортским дисциплинама прилагођеним узрасту и могућностима ученика
  • активности у природи: пролећни крос
  • школска и ваншколска такмичења: унутаршколска (унутародељењска и међуодељењска) спортска такмичења и учествовање на такмичењима у систему школских спортских такмичења Републике Србије.
Иди на врх

Pin It on Pinterest