fbpx

Комбиновано одељење

Јелена Барага Вулићевић

дипломирани олигофренопедагог, наставник у комбинованом одељењу
ФАСПЕР, Универзитет у Београду

Као дефектолог, имам вишегодишње искуство  у настави и раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у образовању. Трудим се да у раду са децом премостим проблеме који доводе до тешкоћа у учењу, али првенствено да деци приближим свет који их окружује , као и њих том свету. Настојим да сваки ученик учи на часу и не буде оптерећен  оценом. Кроз  напредовање у учењу и школским активностима, охрабривање и отворену комуникацију, радим на јачању самопоуздања ученика и позитивне слике о самом себи. Мислим да је атмосфера у мојој учионици подстицајна за свако дете.

Поред рада у комбинованом одељењу, као члан Инклузивног тима Школе, учествујем у изради индивидуалних образовних планова ученика и пружању свих видова подршке (по потреби реализујем допунски рад са ученицима других одељења, као и саветодавни рад са наставницима и родитељима).

 Као резултат семинара Електронско учење, креирала сам онлајн подршку за наставнике који раде са децом која имају потешкоћа у учењу. Сајт  Да лако учимо нуди  информације и практичне савете  за рад са децом.

Иди на врх

Pin It on Pinterest