fbpx

Професионална оријентација

Пројектат “Професионална оријентација на прекласку у срењу школу“ реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спортауз подршку ГИЗ. Од ове школске године реализује се у свим школама у Београду.

Циљ пројекта је да успостави функционални и одржив школски и ваншколски програм професионалне оријентације за ученике на преласку из основног у средње образовање кроз петофазни ,динамички модел професионалне оријентације,како би се млада особа оснажила да донесе ту важну одлуку на реалан, ваљан начин. У сврху оснаживања пројекта организована је и обука за реализацију пројекта кроз семинар за трочлане чалнове тима за ПО из сваке основне школе.

ШТА ЈЕ ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

ШТА – Радионице у оквиру „Програма професионалне оријентације“ почињу да се реализују у нашој школи у октобру.

КАДА- радионице су обично у међусмени, од 13.00-14.00 часова.

ГДЕ- за сада у Свечаној сали, а биће и у кабинету за информатику , ликовном ,историјском. Све информације биће благовремено исткануте на огласној табли.

КАКО – Програм се реализује кроз радионице. Садржај радионица је различит за ученике седмог и осмог разреда. Током рада ученици појединачно попуњавају различите упитнике, раде тестове и размишљају о себи-сви ти материјали се чувају и на крају реализације програма представљаће професионални портфолио сваког ученика у коме ће се налазити сви увиди које је о себи током радионица стекао, а важни су у доношењу одлука о наставку школовања. Групни радови на плакатима редовно ће се презентирати на посебном паноу предвиђеном за професионалну оријентацфију као и на сајту школе.

КО – психолог школе са члановима Тима за ПО, одељенске старешине седмог и осмог разреда, наставници инфоматике и грађанског васпитања, као и сви остали из колектива који су заинтересовани.

ЗАШТО- да би помогао ученицима да на крају основне школе направе реалан избор о наставку свог школовања ( изаберу образовни профил који највише одговара њиховим интересовањима, способностима и који их води до могућности да раде послове које сада вреднују). Да укаже који су то кораци у процесу доношења одлуке и подуче их техници одлучивања. Да увиде повезаност између неких образовних профила ( знања и вештине које се тамо изучавају) и занимањима у оквиру области рада. Да подстакне личну одговорност за своју професионалну каријеру. Да стекну искуства тимског рада.

Иди на врх

Pin It on Pinterest