fbpx

План рада школе током другог полугодишта 2020/21. године

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПО ПОСЕБНОМ ПРОГРАМУ ЗА РАД У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА Covid-19 ТОКОМ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ

Према упупутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Уредби о измени Календара за школску 2020/21. годину, извештавамо ученике, родитеље и наставнике да настава у другом полугодишту почиње у понедељак 18. јануара 2021. године.

ПРВИ ЦИКЛУС – НАСТАВА ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Настава се остварује са две паралелне групе током дана (група А и група Б) – сва одељења првог циклуса (изузев ако су групе мање од 18 ученика.

МОДЕЛИ РАДА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ.

Модел – група А

Час Трајање Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. 8,00-8,30 српски математика српски математика српски
2. 8,35-9.05 математика српски математика Српски математика
3. 9,10-9,40 Свет/природа и друштво физичко Свет/природа и друштво физичко Интегративна настава(ликовно, музичко, дигитални свет, пројектна настава)

Између доласка две групе – време предвиђено за чишћење, проветрвање и прописане мере дезинфекције просторија – 20 минута.

Група А прати наставу страног језика на РТС –платформи.

Модел – група Б

Час Трајање Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1. 10,00-10,30 српски математика српски математика српски
2. 10,35-11,05 математика српски математика Српски математика
3. 11,15-11,45 Свет/природа и друштво физичко Свет/природа и друштво физичко Интегративна настава(ликовно, музичко, дигитални свет, пројектна настава)
4. 11,50-12,20 Страни језик Страни језик

Наравно, ово је само модел, сваки учитељ ће у договору са наставником страног језика направити одговрајући распоред за своје одељење.

ВАЖНА НАПОМЕНА: На недељном ниову смењују се група А и група Б. Ако је прве недеље група А почињила са наставом у 8,00 и имала три часа са учитељицом, онда следеће недеље почиње са радом од 10,00 часова и поред часова са учитељицом има и часове страног језика и ЧОС и тада имају 4 часа. Према овом моделу сваке друге недеље сви ученици ОДЕЉЕЊА  имају 3 часа, односно 4 часа (страни језик, ЧОС)

У понедељак 18. Јануара, група А долази на наставу од 8,00 часова, а група Б у 10,00 часова. Родитељи и сада имају право да се определе за наставу према овом моделу у школи, или за он-лајн наставу.О својим опредељењима за тип наставе треба до петка 15. јануара да известе своје учитеље.

2.6. настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – сва одељења другог циклуса – 16 одељења

 

 

МОДЕЛ РАДА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Настава се остварује са смењивањем група током седмице (група А и група Б) – КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ

 За ученике од петог до осмог разреда настава почиње у 13,00 часова. Пауза између напуштања школе од стране ученика млађег узраста је 40 минута током којих ће све просторије у које долазе ученици од 5.-8. разреда бити хигијенски уређене према свим препорукума и упутствима.

Настава у другом циклусу одвијаће се према следећој динамици радног дана:

1.час 13,00-13,30

2.час 13,35-14,05

3.час 14,15-14,45

4.час 14,50-15,20

5.час 15,25-15,55

6.час 16,00-16,30

Модел рада је уструјен према упутству: Група А има наставу понедељком, средом и петком. Група Б уторком и четвртком. Наредне недеље група Б има наставу понедељком, средом и петком, а група А уторком и четвртком. Групе ће бити подељене на нивоу одељења према азбучном реду, уважавајући начело равномерне заступљености броја ученика у обе групе.

У ПОНЕДЕЉАК 18. ЈАНУАРА ГРУПА А  ПОЧИЊЕ СА НАСТАВОМ ОД 13,00 ЧАСОВА ПРЕМА УСТАЉЕНОМ РАСПОРЕДУ ЧАСОВА. Група А је прве недеље другог полугодишта на настави: у понедељак, среду и петак, а група Б у уторак и четвртак.

Молимо одељењске старешине да до сутра у 18 часова са родитељима својих одељења утврде која деца похађају наставу у школи, а која он- лајн. Такође молимо одељењске страшине да до петка у заказано време педагогу Школе доставе распореде група својих одељења : А и Б.

 

 

Начин праћења и вредновања постигнућа ученика:

Праћење напредовања и постигнућа биће континуирано, пре свега кроз повратне информације које садрже афирмативне поруке, али и препоруке за даље напредовање-формативне процене.Оцене ће бити утврђиване и кроз:

-усмене одговоре- интеракцију ученика и ученика и наставника

-писмене провере

-праћење активности и ангажовања ученика у наставном процесу

-учешће ученика у активностима самооцењивања према унапред дефинисаним критеријумима

-израда домаћих задатака, истраживачких задатака, пројеката…

Одабир поступка вредновања постигнућа мора бити у складу са узрасним и другим могућностима ученика, а у најбољем интересу ученика да буде мотивисан да континуирано напредује у својим знањима и вештинама.

Важно је истаћи да ће и ученици чији су се родитељи изјаснили за похађање наставе он-лајн , долазити у школу ради провере постигнућа, према распореду и плану који утврди наставник, а да при том буду испоштоване све мере бриге о здрављу ученика. Распоред долазака у школу ученика који су опредељени за он – лајн наставу, а ради провере и праћења постигнућа,  поред одељењског старешине пратиће и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе.

 

Додатни начини пружања подршке ученицима у складу са специфичним потребама и у односу на породични контекст:

  • Додатна подршака учитеља и предметних наставника – саветодавна подршка један час на недељном нивоу
  • Саветодавна подршка стручне службе и директора Школе
  • Подршка педагошког асистента
  • Корективни рад са дефектологом школе

 

Групе продуженог боравка у Основној школи „Бранислав Нушић“, радиће од  понедељка 18. јануара, према устаљеном режиму рада.Молимо родитеље да припреме одговарајућу документацију којом потврђују неопходност коришћења услуга продуженог боравка у Школи.

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе редовно ће пратити реализацију наведеног плана и сваке две недеље достављати Школској управи Београд извештај.

Директор школе, стручни сарадници, имају обавезу свакодневног праћења реализације процеса учења ученика, саветодавни рад са наставницима, као и организацију пружања додатне подршке у учењу оним ученицима за које се утврди да им је то неопходно.

ДОБРО ЗДРАВЉЕ И УСПЕХЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ЖЕЛИ ВАМ

Маријана Стефановић, директорка ОШ“Бранислав Нушић“

Иди на врх

Pin It on Pinterest